Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm cho tapilu.org

Tất cả thông tin trên trang web https://tapilu.org – được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung và giáo dục. Tapilu.org không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của các thông tin.

Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (tapilu.org), bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và chịu rủi ro. Tapilu.org sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các liên kết. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web tốt và hữu ích, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và bản chất của các trang web này. Những liên kết đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo; và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã trở thành ‘xấu’.

Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra Chính sách Bảo mật của các trang web này cũng như “Điều khoản” của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn xác nhận, chấp nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu, đồng thời đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này cùng với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web, chương trình, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa rằng bạn chấp nhận các thay đổi và cập nhật trong tương lai đối với Tuyên bố từ chối trách nhiệm này.

Cập nhật

Tuyên bố từ chối trách nhiệm trang web này được cập nhật lần cuối vào: Thứ 5, ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng tại đây.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại meolaliem276@gmail.com.

error: Content is protected !!