Những tướng ngủ bố đời, bất chấp và mặc kệ thiên hạ của quàng thượng

Mèo dành 2/3 cuộc đời của chúng để ngủ. Và khi cảm thấy an toàn chúng có thể ngủ ở bất cứ đâu. Chúng có thể ngủ bất chấp, ngủ với mọi kiểu dáng và không quan tâm tới xung quanh.

Bất chấp ánh mắt ngơ ngác và dòm ngó của mọi người
T đang chồng chuối đó nha, méo phải ngủ gật đâu

Bố đây không thích cho m lấy xe đấy! Làm sao nào :v

Chỗ ngủ thôi mà, có cần phải mất công z hem ?!

Bố đây chấp hết nhá!!!
E nguyện nằm dưới tay a :3
Mô Phật

Đang ăn mà buồn ngủ quá xá
Sen kêu giữ xe mà bùn ngủ nhắm
Z cũng ngủ đc t cũng lạy

Nguồn: dailymail
Người viết: Mi Mèo Mập (Tả Pí Lù)
www.tapilu.org

Comment dùm cái ^^
error: Content is protected !!