10+ bằng chứng cho thấy boss là những con ngáo đời, thích hành khổ bạn

Có những con boss rất ngược đời, sạch sẽ không muốn mà cứ muốn đắm mình trong dơ bẩn. Cuối cũng đứa chịu trách nhiệm vẫn là con sen.

1. Tao lỡ dại thôi mà

2. Tắm bùn cho mau trắng sen à

3. Nóng quá đi tắm bùn thôi mà căng dậy

4. Tai nạn thôi mà :))

5. Hẳn là đánh nhau vs con ở trên :))

6. Tao đang chơi cá sấu lên bờ thôi mà

7. Rủ ghệ vào bụi có tí mà …

8. Mới spa về

9. Tao mới ứng tuyển làm công nhân than thôi mà

10. Batman

11. Một bông hồng teo dành tặng sen

12. Ai bểu mài xích t lại

13. Hà Mã lên bờ

14. Nghe nói tụi sen thích tóc màu khói.

15. Tao phải trắng hơn con Mi Mi nhà hàng xóm

16. Tau đi chơi về nên hơi mệt

17. Chời địu

18. Phe hàng trá hình

 19. Quả này ăn đánh rồi con ạ

20. Tắm bùn đẹp da mà

Comment dùm cái ^^
error: Content is protected !!