Mắt thỏ có thể nhìn được 360 độ và chúng thường mở mắt khi ngủ

Mắt thỏ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng khéo léo thoát khỏi những kẻ săn mồi. Trong tự nhiên, động vât săn mồi thường có tầm nhìn sâu (nhìn thẳng) để giúp chúng bắt con mồi; ngược lại, những  con mồi lại có tầm nhìn rộng hơn (nhìn nghiêng) để giúp chúng … Read more

error: Content is protected !!